Lars Jonsson i TV

Lars Jonsson i TV

nov 25

Enligt uppgift som redaktören inte kunnat få bekräftat kommer Lars Jonsson att medverka i TV1:s program Go´kväll kl. 18.45 i morgon, torsdag, kväll.