Storsudrets nyheter går i pension

Storsudrets nyheter går i pension

jun 02

Nu går Storsudrets nyheter i pension. Efter hur många år vet jag inte riktigt. Femton år åtminstone, tror jag. Det började med att Per-Åke Ekelöf bad mig om råd eftersom han som ordförande i Hoburgs Näringslivs Intresseförening, HNI, tyckte att föreningens verksamhet börjat gå på tomgång. Vi ordnade då några seminarier till vilka vi bjöd in deltidsboende med olika kompetenser som vi trodde kunde vara till nytta för utvecklingen på Storsudret. På seminarierna fick de träffa så gott som alla företagare på Storsudret. Det blev mycket befruktande och ett första konkret resultat var bildandet av Heligholm Utveckling AB med förvärvet av Vamlingbo prästgård och jag är fortfarande på olika sätt engagerad i prästgården. HNI startade också en hemsida, men det hände inte så mycket på den sidan. Det fick mig att börja skriva om små och stora nyheter. Under många år skrev jag också om alla aktiviteter och arrangemang. Men det blev med tiden övermäktigt, särskilt sommartid. Så det slutade jag med. Men även därefter har det naturligtvis tagit en hel del tid. Men också gett mig mycket tillbaka. Många trevliga samtal och uppskattande kommentarer. Och så har jag fått lära mig mer om Storsudret än de flesta. Till exempel när jag för en del år sedan publicerade en presentation av alla företag på Storsudret med anställd personal. Jag har också vinnlagt mig om att skriva om det som sker inom lantbruket på Storsudret på ett sätt som varit förståeligt även för stadsbor. Och vad skulle Storsudret vara utan alla duktiga bönder som inte bara håller landskapet öppet utan också bidrar till underlaget för hantverkare, butiker och service av olika slag. Jag har aldrig varit fast bosatt här, men sedan jag gick i pension 2003 har det blivit många resor hit, ofta minst en gång i månaden. Det har naturligtvis också berott på att jag varit engagerad i en rad styrelser och projekt, något som också varit mycket lärorikt och intressant. Bland alla minnen från projekt och nya verksamheter av olika slag hör inte minst arbetsgemenskapen med några andra gubbar när vi byggde det nya stenmuseet vid Kettelvik. Som nyhetsredaktör skulle det onekligen varit enklare om jag varit bofast här. Därför har jag också försökt knyta lokala redaktörer till sidan och även försökt hitta någon som skulle vilja ta över hela ansvaret. Dessvärre utan resultat, men erbjudandet står kvar. Vill någon ta över skulle ingen bli gladare än jag. Samtidigt skall sägas att Facebook blivit en oerhörd tillgång. Både som informationskanal, men också för att hjälpa till att lösa en rad praktiska problem. Och nu följer närmare fyra tusen personer det som skrivs på ”Serviceort Burgsvik”. Helt enastående. För egen del kommer jag kanske ibland skriva ett och annat på Facebook och självfallet kommer jag så länge jag orkar och har hälsan att fortsätta att åka till svinhuset på mitt morföräldrahem Stenstugu. Inte det Stenstugu som ligger mitt på Storsudret, utan det som ligger på västra sidan nära Kettelvik och Bjerges länningar. Vi kallar det fortfarande för svinhuset, men det är sedan många år anpassat för tvåbenta. Sören Larsson.