Presentation av Hoburgs Näringslivs Intresseorganisation, HNI.

Presentation av Hoburgs Näringslivs Intresseorganisation, HNI.

dec 18

I diskussionen om serviceutbudet i Burgsvik är det flera som uppgett att de inte känner till Hoburgs Näringslivs Intresseförening, HNI, och därmed inte heller vad föreningen arbetar med. Här kommer därför en kort historik och en beskrivning av vad HNI arbetar med idag.

HNI bildades 1982 delvis som ett resultat av det förslag till översiktsplan för Storsudret som kommunen presenterade samma år. Någon måste försöka ta tillvara Storsudrets intressen. Och fortfarande är HNI:s uppgift att främja näringslivet och den allmänna utvecklingen på Storsudret. Detta skall ske genom ”att informera, genom att skapa offentliga diskussioner och genom att vara pådrivande i utvecklingsfrågor som till exempel byggande, etableringar samt kommunal och privat service”.

Redan 1984 startade HNI Burgsviks marknad trots att nästan alla ansåg att det var dömt att misslyckas. Men marknaden blev en succé och lever kvar i högönsklig välmåga. Under åren 1984-1995 gav HNI i början av sommaren också ut Suderbladet som blev mycket uppskattat och som under några år också delades ut vid färjeläget i Visby. Som en kuriositet kan nämnas att Kneippbyn försökte sätta stopp för detta oblyga sätt att marknadsföra Storsudret.

I slutet av 1990-talet stagnerade verksamheten, bortsett från Burgsviks marknad, och styrelsen vände sig till redaktören för dessa rader för att få hjälp med idéer om hur verksamheten kunde utvecklas. Det ledde bland annat till att HNI år 2000 bjöd in alla sommargotlänningar med näringslivsbakgrund till ett seminarium för att ta del av deras kompetenser. Intresset var stort och året därpå hölls ett nytt seminarium som liksom det första ledde till många fruktbärande kontakter mellan sommargotlänningar och företagare på Storsudret. HNI bjöd också in alla sommargotlänningar i Stockholms-området till ett seminarium på redaktörens dåvarande arbetsplats i Stockholm, LRF, för att få dessa att engagera sig i Storsudrets utveckling. Det blev ett mycket uppskattat och välbesökt seminarium. Det var bland annat dessa aktiviteter som ledde till att en mindre grupp, både bosatta och sommargotlänningar, bildade Heligholm Utveckling AB som år 2003 köpte Vamlingbo prästgård.

HNI startade också en hemsida, www.storsudret.com  Efter några år tog redaktören för dessa rader hand om nyheterna på hemsidan, nu namnändrade till  www.storsudretsnyheter.com

Under senare år har HNI bland annat arbetat med den bristande kapaciteten på avloppssystemen i Burgsvik, den nya översiktsplanen, möjligheterna att få bygga, ett eventuellt förvärv av hamnen i Burgsvik och nu senast med frågan om den kommunala servicen.

Alla är välkomna som medlemmar i HNI. Man behöver inte driva ett företag. För icke företagare är medlemsavgiften 100 kronor per år och för företagare 400 kronor. Bankgiro 334-1393. Glöm inte att ange namn och adress. Föreningens kassör är Per-Åke Ekelöf som tidigare under många år var föreningens ordförande och som ända sedan start lagt ner oerhört mycket tid och ett stort engagemang för HNI. Han var också under många år ”general” för Burgsviks marknad. Per-Åke är nu kassör för HNI och adjungerad i styrelsen. Ordförande är Håkan Ahlsten. Hela styrelsen och föreningen presenteras närmare på hemsidan, www.storsudret.com