Om de asylsökande, om hundraåringen och lite annat

Om de asylsökande, om hundraåringen och lite annat

feb 23

Nu på söndag den 25 kl.17-19 i biblioteket informerar Eva Hållsten och Jonas Niklasson om situationen för de asylsökande. Från hundraåringens årsmöte kan rapporteras att två nya ledamöter valdes in i styrelsen för Hoburgs hembygdsförening, nämligen Birgitta Lundberg, Vännes i Sundre, och Åsa-Britt Stenberg, Ängvards i Vamlingbo. Kerstin Jonmyren omvaldes som ordförande. Slutligen kan de som...

Vi hyllar en hundraåring

Vi hyllar en hundraåring

feb 18

På onsdag den 21 februari är det på dagen hundra år sedan Hoburgs hembygdsförening bildades. Då blir det hundraårskalas i Vamlingbo bygdegård. Firandet inleds med årsmöte kl. 17 och kl. 18 serveras kvällsmat och då blir det också underhållning med Trio Fidelis. Firandet avslutas med att Torsten Gislestam berättar om föreningens historia. En av landets allra äldsta hembygsföreningar. Framåt...

Information om vattenprojektet

Information om vattenprojektet

feb 16

Onsdagens informationsmöte om vattenprojektet på Storsudret var välbesökt och informativt. Projektet som skall pågå under fem år med en budget på 16 miljoner kronor syftar till att göra Storsudret självförsörjande på vatten. Först kommer kunskap och erfarenheter, framförallt bland de boende, att samlas in och därefter kommer en rad olika åtgärder att prövas. Till exempel insamling av regnvatten...

Informationsmöte om vattenprojektet

Informationsmöte om vattenprojektet

feb 07

Onsdagen den 14 februari kl. 19 i Strandkyrkan i Burgsvik lämnas information om vattenprojektet på Storsudret av Staffan Filipsson, IVL, Jan Larsson, Forum Östersjön, och Patrik Ramberg, Region Gotland. Sören Larsson fungerar som moderator. Tillgången på vatten är en av flera ödesfrågor när det gäller Storsudrets försörjning och utveckling. Det krävs en kontinuerlig tillgång på vatten till...