Området runt Stenfabriken omvandlas till ett bostads- och rekreationsområde.

Området runt Stenfabriken omvandlas till ett bostads- och rekreationsområde.

apr 09

Simon Lindberg, ägare till Stenfabriken, har lämnat in en ansökan om så kallat planbesked. Så här står det i ansökan. ”Förslaget bygger på en stark koppling till den befintliga bebyggelsen och till det befintliga vägnätet. Grundtanken är att samhället på ett naturligt och organiskt sätt ska expandera ned mot havet och att Burgsviks karaktär av luftig trädgårdsstad ska behållas och förädlas. En...

Om mjölk och mjölkkor

Om mjölk och mjölkkor

apr 09

Efter notisen om den guldmedalj Ulla och Lars-Anders fick har det kommit några frågor om mjölk och mjölkkor. Därför följer här några siffror och lite övrig information. Idag finns det 3 300 mjölkföretag i Sverige. Så sent som 1960 fanns det 260 000 mjölkföretag. En dramatisk minskning, således. Antalet mjölkkor uppgår idag till 313 000. År 1990 fanns det cirka 500 000. När...

Idag fick Ulla och Lars-Anders medalj av prins Carl Philip

Idag fick Ulla och Lars-Anders medalj av prins Carl Philip

apr 08

Vid en högtidlig och samtidigt lättsam ceremoni i Svenska Läkaresällskapets vackra lokaler i centrala Stockholm fick Ulla Larsson och Lars-Anders Nilsson, Augstens i Vamlingbo, idag ta emot en guldmedalj efter att levererat mjölk av högsta kvalitet under 23 år. Totalt delades 37 medaljer ut till mjölkbönder från hela landet. Ceremonin inleddes med att alla sjöng Sveriges nationalsång och sedan...

Gunnel Åkerblom valdes till ordförande vid hembygdsföreningens årsmöte

Gunnel Åkerblom valdes till ordförande vid hembygdsföreningens årsmöte

mar 24

När Hoburgs hembygdsförening höll sitt årsmöte söndagen den 24 mars valdes Gunnel Åkerblom, Hamra Suders, till ny ordförande efter Kerstin Jonmyren som avsagt sig omval efter nio år som ordförande. Gunnel Åkerblom växte upp i Burgsvik där hennes far var provinsialläkare och när familjen efter åtta år flyttade från Burgsvik återkom Gunnel till Storsudret så gott som varje sommar och för fyra år...

Svenska Akademien prisar Björner Torsson

Svenska Akademien prisar Björner Torsson

mar 20

Svenska Akademien har beslutat tilldela Björner Torsson ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel. Björner har varit lärare och forskare vid Arkitekturskolan vid KTH i Stockholm och pendlade under många, många år mellan Vamlingbo och Stockholm. Som poet debuterade han 1964 och har sedan dess gett ut ett stort antal diktsamlingar, senast år 2017. Det är inte första gången Björner...