Information om vattenprojektet

Information om vattenprojektet

Feb 16

Onsdagens informationsmöte om vattenprojektet på Storsudret var välbesökt och informativt. Projektet som skall pågå under fem år med en budget på 16 miljoner kronor syftar till att göra Storsudret självförsörjande på vatten. Först kommer kunskap och erfarenheter, framförallt bland de boende, att samlas in och därefter kommer en rad olika åtgärder att prövas. Till exempel insamling av regnvatten...

Informationsmöte om vattenprojektet

Informationsmöte om vattenprojektet

Feb 07

Onsdagen den 14 februari kl. 19 i Strandkyrkan i Burgsvik lämnas information om vattenprojektet på Storsudret av Staffan Filipsson, IVL, Jan Larsson, Forum Östersjön, och Patrik Ramberg, Region Gotland. Sören Larsson fungerar som moderator. Tillgången på vatten är en av flera ödesfrågor när det gäller Storsudrets försörjning och utveckling. Det krävs en kontinuerlig tillgång på vatten till...

Kommunalt vatten och avlopp till södra delen av Hamra

Kommunalt vatten och avlopp till södra delen av Hamra

Jan 02

Från läsare i Hamra har vi ombetts att ge spridning åt följande information om planerna på kommunalt vatten och avlopp i södra delen av Hamra. ”Planerna på en utbyggd VA-ledning i Hamra går framåt. Kontakter har tagits med så väl politiker som tjänstemän på Region Gotland och det ges positiva signaler från samtliga! Dock vill man inte ge definitiva besked just nu, eftersom man är i...

Knökfullt på Bottarve men syndaflod därutanför

Knökfullt på Bottarve men syndaflod därutanför

Jan 01

Som vanligt var det knökfullt i manbyggningen vid Bottarve under Nyårsdagens traditionsenliga kaffikalas. Och kakorna var lika många och lika goda som alltid. Men någon bland gästerna undrade om det är en ny syndaflod som drabbat inte bara Gotland utan också stora delar av Sverige. Storsudrets ”chefsmetereolog” Lars-Erik Karlsson har redan hunnit summera 2017. Totalt har det hemma hos honom i...

En God Jul efter den blötaste hösten i mannaminne

En God Jul efter den blötaste hösten i mannaminne

Dec 21

Efter den blötaste hösten på många årtionden tillönskas alla läsare God Jul och Gott Nytt År med förhoppningen att 2018 skall bli ett riktigt bra år och att väderleken blir mera normal. Storsudrets ”chefsmetereolog” Lars-Erik Karlsson, Vamlingbo, har sedan den 1 juli och fram till idag fått 497 millimeter i sin regnmätare. Stämmer prognoserna fram till nyår kommer han att få drygt 500 millimeter...