Bli medlem i Havsbastuföreningen

Bli medlem i Havsbastuföreningen

mar 29

Det finns goda skäl att bli medlem i den ekonomiska föreningen Burgsviks Havsbastu. Bastun utgör ett enastående exempel på allt det som skapas på Storsudret med hjälp av ideella insatser. Som medlem betalar man en insats på 2 000 kronor och sedan en årsavgift på 200 kronor. Vid föreningens årsstämma idag fastställdes årsavgiften liksom de avgifter som gäller för enskilda bastubad och för grupper som bokar bastun. Föreningen kunde för det gångna året redovisa ett överskott på drygt 16 000 kronor. Totalt har bastun kostat drygt 2,4 miljoner kronor. Medlemmarnas insatser uppgår hittills till närmare 200 000 kronor. Leader Gotland (EU- och statliga medel) har bidragit med 990 000 kronor. En rad sponsorer har bidragit med 665 000 kronor och privata bidrag uppgår till 220 000 kronor. Enastående. Kvarstår lån på närmare 300 000 kronor som några enskilda entusiaster ställt upp med. Vid årsmötet, som leddes av Sören Larsson, omvaldes Eric Martell som ordförande. Håkan Ahlsten, Eva von Bonsdorff,  Margret Edlund, Birgitta Edlund och Erik Larsson omvaldes som ledamöter i styrelsen. Efter Vincent Williams, som avsagt sig omval, valdes Myrna Gislehed som ny ledamot i styrelsen. Föreningen har idag 104 medlemmar och fler är varmt välkomna. Medlem blir man genom att betala insatsen på 2 000 kronor samt årsavgiften på 200 kronor på bankgiro 673-7787. Ange namn, adress, ev. sommaradress, e-postadress och telefonnummer. Den som har frågor om medlemskapet kan vända sig till Per Tellström, Öja, som sköter föreningens ekonomi.