Det går bra för Hoburgs hembygdsförening

Det går bra för Hoburgs hembygdsförening

feb 28

Hoburgs hembygdsförening har idag hållit årsmöte i bygdegården i Vamlingbo. Föreningen, som har drygt 350 medlemmar, kan se tillbaka på ett framgångsrikt 2015 med många besökare, mängder med uppskattade och välbesökta arrangemang och en allt bättre ekonomi. Omsättningen uppgick till närmare en miljon kronor, resultatet till 46 000 kronor och föreningen har drygt en miljon kronor i likvida medel. Man kan säga att Torstens Gislestams donation av det som heter Tottes Täppu blev en vändpunkt. Antalet besökare liksom försäljningen har sedan dess ökat påtagligt. Utöver verksamheten vid Bottarve kan nämnas att föreningen fritt förfogar över den av krigsmuseet i Lärbro ägda Skansen i Fide och att den sjöräddningsbåt, döpt till Elisabeth Wachtmeister, som fanns vid livräddningsstationen i Sundre mellan åren 1911 och 1941, under året kommer att återvända hem från Skåne där den nu finns. Sannolikt kommer båten att inrymmas i en ny byggnad vid Stenmuseet vid Kettelvik.  Att bli medlem i föreningen kostar endast 100 kronor. På föreningens hemsida, www.bottarve.se  , finns uppgifter om hur man blir medlem.