Rune Fröling lämnar politiken

Rune Fröling lämnar politiken

feb 25

Rune Fröling, som sedan förra valet varit ledamot inte bara i fullmäktige utan även i kommunstyrelsen, har beslutat sig för att lämna politiken. Inget lätt beslut, säger Rune, men det har visat sig vara svårt att vara egen företagare och att dessutom kunna avsätta tillräckligt med tid för de politiska uppdragen. Det innebär att Storsudret inte längre har någon ledamot i kommunstyrelsen, utan endast en ledamot i fullmäktige, nämligen Erik Martell. I praktiken fattas dock besluten i kommunstyrelsen och inför nästa val är det viktigt att Storsudret får fram nya kandidater som kan konkurrera om platserna i kommunstyrelsen.