Fortsatt befolkningsminskning på Storsudret

Fortsatt befolkningsminskning på Storsudret

feb 23

Dessvärre minskade befolkningen på Storsudret även under 2015. Med 23 personer, från 921 till 898. Befolkningen har nu minskat med 15-20 personer under en följd av år och med tiden blir det ganska stora siffror. Något som bland annat försämrar underlaget för service av olika slag, till exempel skolan. I viss mån uppvägs detta av att antalet deltidsboende ökat, också under en följd av år. Men endast till viss del. Det behövs onekligen ett trendbrott och det är många som är engagerade i hur det skall kunna bli verklighet. Befolkningen på hela Gotland ökade dock under 2015 med 136 personer till 57 391 tack vare ett ganska stort flyttningsöverskott.