Mer om Hollingworth

Mer om Hollingworth

sep 30

Med anledning av anmälan av Frank Hollingworths bok ”I skuggan av valnötsträdet” har läsare efterfrågat vad som närmast skulle vara en recension eller i varje fall någon form av omdöme eller rekommendation. Nyheter från Storsudret är emellertid just nyheter och recensioner eller omdömen lämnas därför inte. För den händelse Nyheterna någon gång ändock lämnat ett omdöme får detta betraktas som en lapsus. Däremot berömmer vi gärna personer som gör något bra för Storsudret. När det gäller Franks bok kan dock utöver det som stod i anmälan nämnas att det är en mycket personligt skriven bok. Personlig även när det gäller komplicerade familje- och arbetsrelationer och till exempel när det gäller hur det är att fostra och leva med ett förståndshandikappat barn.