Rådjursstammen ökar och jägarna håller årsmöte

Rådjursstammen ökar och jägarna håller årsmöte

sep 21

I söndags höll Vamlingbo-Hamra-Sundre jaktklubb sitt årsmöte på Holmhällar, ett möte som inleddes med en välsmakande söndagslunch. Karl-Johan Jacobsson avgick som ordförande och det gjorde även Stig Svensson efter många år som suppleant i styrelsen. Tre nya ledamöter valdes in i klubben som har drygt femtio medlemmar. Under jaktåret 1 juli 2014 – 30 juni 2015 nedlades 46 rådjur, 50 rävar, drygt 40 harar och 2 500 kaniner på Storsudret enligt de rapporter som inlämnats till Svenska Jägareförbundets jaktvårdskrets för östra och södra Gotland. Eftersom rapporteringen är frivillig finns det säkerligen mörkertal och när det gäller kaniner finns inga uppgifter från Öja och Fide. Avskjutningen av rådjur har ökat något jämfört med föregående år och av antalet rapporter om påkörda rådjur i trafiken på Gotland kan man dra slutsatsen att rådjursstammen fortsätter att öka. Under årsmötet rapporterades också om förekomsten av bland annat örnar, fasaner och rapphöns. Marianne Hamilton, Rembs, berättade att hon tillsammans med grannen Bert Karlsson satt ut fasaner vid Rembs, ett initiativ som i allra högsta grad vann mötets gillande.