Öjaskolan får 100 000 kronor för sitt miljöarbete

Öjaskolan får 100 000 kronor för sitt miljöarbete

apr 28

Öjaskolan har aktivt medverkat i projektet Rädda Burgsviken. För att skolan skall kunna fortsätta sitt miljöarbete har Allan Larsson och Jan Larsson beslutat att gemensamt finansiera en fond som skall förvaltas av Forum Östersjön och som skall tilldela Öjaskolan medel för sitt fortsatta miljöarbete. Allan och Jan bidrar med 50 000 kronor vardera, alltså tillsammans 100 000 kronor. Vi gratulerar Öjaskolan och vet att pengarna kommer väl till pass.