Stort intresse för vatten

Stort intresse för vatten

apr 28

Informationsmötet om det pågående vattenprojektet, ”Testbädd Storsudret”, lockade ett 70-tal personer till Björklunda i går. Projektledningen från IVL Svenska Miljöinstitutet gav en mycket intressant beskrivning av hur man arbetar, hur långt man har kommit och vad som kommer att ske under de närmaste åren. Att det finns gott om vatten på Storsudret råder det ingen tvekan om, men det mesta rinner bara ut i Östersjön. Som ett av många exempel kan nämnas att om vattennivån i Mjölhatteträsk höjs med endast 2 decimeter motsvarar det med råge hela årsförbrukningen av vatten på Storsudret. Och vattennivån i Mjölhatteträsk var förr i tiden betydligt högre än idag. Sannolikt mer än en halv meter högre. Tilläggas skall att nu börjar det bli riktigt torrt i markerna. Under april har det inte fallit en enda millimeter enligt Lars-Erik Karlsson som för noggranna noteringar dag för dag. (Det lär dock ha kommit en skur lokalt i Burgsvik i går morse). Även om det är torrt i ytan finns det troligen hyggligt med vatten längre ner. Lars-Erik noterade för perioden januari-mars en nederbörd på 138 millimeter.