Informationsmöte om vattenprojektet ”Testbädd Storsudret”

Informationsmöte om vattenprojektet ”Testbädd Storsudret”

apr 21

Förra sommaren torkade bort på många håll. Nu ser det ut som om våren håller på att torka bort. I Skåne och Blekinge har många bönder redan börjat bevattna sina grödor. Och på Gotland infördes bevattningsförbud redan från 1 april. Dock inte för bönder som har tillgång till eget vatten. Tillgången på vatten är således en högaktuell fråga. Därför kommer det för många också bli av stort intresse att få ta del av den information som snart kommer att lämnas om det stora vattenprojektet på Storsudret och att få möjlighet att dela erfarenheter och att ställa frågor. Den möjligheten ges lördagen den 27 april kl. 13.00 – 16.30 på Björklunda och alla som är intresserade är välkomna. Projektet – vad som har skett och vad som kommer att ske liksom insamlade mätdata – presenteras av Ewa Lind och Staffan Filipsson från IVL Svenska Miljöinstitutet. Därefter blir det ett så kallat dialogmöte med erfarenhetsutbyte mellan alla närvarande och Forum Östersjön, IVL och Gotlands kommun och då serveras även kaffe. Mötet avslutas med att Mikael Tiouls från kommunen informerar om vad som sker för att säkerställa tillgången på vatten på hela Gotland.