Gunnel Åkerblom valdes till ordförande vid hembygdsföreningens årsmöte

Gunnel Åkerblom valdes till ordförande vid hembygdsföreningens årsmöte

mar 24

När Hoburgs hembygdsförening höll sitt årsmöte söndagen den 24 mars valdes Gunnel Åkerblom, Hamra Suders, till ny ordförande efter Kerstin Jonmyren som avsagt sig omval efter nio år som ordförande. Gunnel Åkerblom växte upp i Burgsvik där hennes far var provinsialläkare och när familjen efter åtta år flyttade från Burgsvik återkom Gunnel till Storsudret så gott som varje sommar och för fyra år sedan bosatte hon sig permanent i Hamra. Gunnel utbildade sig till sjökapten och var tio år till sjöss på olika fraktfartyg med malm eller olja i lasten. Hon blev därefter lärare på den numera nedlagda Sjöbefälsskolan i Stockholm och har också varit verksam i bokförlagsbranschen och även skrivit läroböcker för blivande sjöbefäl. Gunnel ser nu fram emot arbetet inom hembygdsföreningen som hon känner till tämligen väl. Hon var nämligen på olika sätt engagerad i förra årets hundraårsjubileum och medverkade bland annat i arbetet med den fina utställningen som visades på Bottarves loft, en utställning som kommer att finnas kvar även under denna sommar. Hon ingick också i den projektgrupp som producerade den synnerligen innehållsrika boken ”Hoburgs hembygdsförening – ett sekel med Bottarve”.

Ytterligare en person valdes vid årsmötet in i styrelsen, nämligen Harald Stjerne, Hamra. Övriga i styrelsen är Ingemar Linde, Ingvar Jakobsson, Ola Larsson, Sture Larsson, Birgitta Lundberg och Åsa Britt Stenberg samt Ulla Tomasson som suppleant. Kerstin Jonmyren avtackades vederbörligen liksom Stina Lindberg som efter många år avsagt sig omval som suppleant i styrelsen. Stina fortsätter dock att tillsammans med Ulla Tomasson driva butiken vid Bottarve.

Gunnel Åkerblom ser nu fram emot att många fler vill bli medlemmar i hembygdsföreningen, en förening som onekligen bedriver en mycket omfattande verksamhet. Det senaste tillskottet för föreningens del är det nya båthuset vid Stenmuseet med livräddningsbåten Elisabeth Wachtmeister och en invigning av hus och båt kommer att ske i sommar. Nyheterna pläderar mer än gärna för medlemskap i föreningen. Det kostar endast 100 kronor som man sätter in på föreningens bankgiro 107-8765. Glöm inte att ange namn, post- och e-postadress.