Befolkningen ökar på Storsudret

Befolkningen ökar på Storsudret

mar 09

Antalet storsudergutar uppgick den sista december till 919. Det är en ökning med 17 jämfört med 2017. För några år sedan, närmare bestämt år 2015, var det ”bottennotering” med 898 bofasta. Per socken var siffrorna följande den sista december 2018: Fide 111, minus 2, Öja 471, plus 20, Hamra 111, plus 3, Vamlingbo 200, minus 3, och Sundre 26, minus 1.