Fiskodling på landbacken i Hamra

Fiskodling på landbacken i Hamra

jan 23

Det kommer att odlas regnbågslax i bassänger i ett före detta grisstall på en gård i Hamra. Ett aktiebolag har bildats, Hamra Fisk AB. Bolaget har fem delägare, varav två lantbrukare från Hamra. Arbetet har inletts med att anpassa lokalerna och odlingen beräknas kunna komma i gång senare under året. Överskottsnäringen, det vill säga fiskgödsel, kommer att spridas på åkrarna. Bolaget är ett resultat av en diskussion som fördes för några år sedan hemma hos redaktören i Vamlingbo med Jan Larsson, Simunde, och ett antal lantbrukare med anledning av den dåliga lönsamheten inom lantbruket och behovet av att finns nya intäktsmöjligheter.