Vad kommer att ske med Suderhälsan?

Vad kommer att ske med Suderhälsan?

jan 06

Suderhälsan köptes nyligen av Caroline Endre, Peder Johnson och Ulf Nilsson genom ett gemensamt ägt bolag. Caroline Endre, som tillbringar en stor del av året i Hamra, berättar om planerna för fastigheten. Bostadshuset med tillhörande gästhus skall genomgå en omfattande renovering både in- och utvändigt. Det kommer att styckas av och bjudas ut till försäljning redan i år. Själva Suderhälsan, som omfattar hela 900 kvadratmeter, skall byggas om till ett antal bostadsrätter. Det kommer att kräva omfattande förändringar främst invändigt men även exteriört. Poolen kommer att tas bort och el- och vvs-systemen behöver förnyas. Caroline berättar att renoveringarna kommer att ske med stor varsamhet och med anpassning till den lokala byggnadstraditionen. Man är också mycket angelägna om att anlita lokala hantverkare och leverantörer. Allteftersom planerna växer fram kommer de att redovisas öppet och en broschyr kommer att tas fram som alla intresserade kan få ta del av. Hur lång tid det kommer att dröja innan bostadsrätterna är klara för inflyttning är idag oklart, men det torde dröja minst ett par år.