År 2018 ett händelserikt år på Storsudret

År 2018 ett händelserikt år på Storsudret

Dec 30

Tillståndet i världen och i Sverige är det många som kommenterar under årets sista dagar. Men även tillståndet på Storsudret under 2018 kan vara värt att kommentera. Sommarens torka hör kanske till det vi helst vill glömma och den drabbade inte bara Storsudret utan också stora delar av landet med kraftigt minskade skördar som följd. Men vi har också mycket att glädjas åt. När om- och tillbyggnaden av Hoburgshallen efter många vedermödor äntligen blev klar kändes det som ett väldigt ”lyft” att komma in i den nya butiken. Tack Barbro och Dag och Era trevliga och hjälpsamma medarbetare. Att Burgsviken AB efter flera års ”struliga” förhandlingar äntligen kunde köpa hamnen i Burgsvik av kommunen var en stor framgång och kan på sikt få stor betydelse för Burgsvik och hela Storsudret. Att även före detta Suderhälsan fått en ny ägare, Peder Johnson, som kommer att se till att byggnaderna som stått tomma under lång tid så småningom kommer att inrymma ett antal bostäder är också mycket glädjande. Och så har under Erik Larssons ledning Kerstins och Gunnars lambgift vid Hundlausar genomgått en genomgripande och minst sagt reslig renovering. Vid Stenmuseet har under Kenneth Winarves ledning en helt ny byggnad uppförts som nu inrymmer den från Skåne återbördade livräddningsbåten Elisabeth Wachtmeister. Och det byggs också mycket annat på Storsudret, något som lett till att Norrbys under året haft sin största försäljning någonsin. Vi gratulerar Stefan och hans kunniga och hjälpsamma medarbetare. Och det stora vattenprojektet som under fem år förfogar över hela 16 miljoner kronor har påbörjats. Ett viktigt hundraårsfirande har också ägt rum. Hoburgs hembygdsförening bildades 1918 och det har firats på en rad olika sätt, bland annat med en mycket välgjord och sevärd utställning vid Bottarve och genom en lika välgjord och läsvärd bok om föreningens hundra år. Till det som knappast är glädjande men som ändå bör nämnas hör att den av alla så uppskattade föreståndaren för biblioteket, Anita Widén, gått i pension efter hela 43 år som kulturarbetare på Storsudret. Nog har 2018 varit ett mycket händelserikt år med en rad positiva händelser. Redaktören har säkert glömt något som också borde ha nämnts och ber om överseende för glömskan. Nu hoppas vi att skördarna blir betydligt bättre under 2019 och att det nya året även i övrigt blir ett bra år för Storsudret. Alla läsare tillönskas Ett Gott Nytt År.