Många vill bli delägare i det nya hamnbolaget, Burgsviken Utveckling AB

Många vill bli delägare i det nya hamnbolaget, Burgsviken Utveckling AB

okt 21

Intresset för att bli delägare i Burgsviken Utveckling AB är stort, men det finns fortfarande plats för fler delägare. Som vi tidigare informerat om har bolaget förvärvat hamnen i Burgsvik och de planer som finns för en utveckling av hamnområdet har också presenterats. Det handlar om en betydande investering som syftar till att göra hamnområdet attraktivt både för bofasta och besökande. Bolaget ägs idag av fyra föreningar och fyra företag som alla äger 80 aktier vardera. Bolaget är ett icke vinstutdelande bolag med rösträttsbegränsning. Genom den emission som nu pågår är avsikten att bredda ägandet och att ge alla som är intresserade av att bidra till utvecklingen av Burgsvik och Storsudret en möjlighet att bli delägare i bolaget. En aktie kostar 100 kronor och emissionen pågår fram till julafton. Man anmäler sitt intresse till Margret Edlund, margret.edlund@gmail.com