Gospelkonserten en glädjespridare mitt i katastrofen

Gospelkonserten en glädjespridare mitt i katastrofen

jul 25

Kvällens gospelkonsert i en minst sagt fullsatt Hamra kyrka var en upplevelse utöver det vanliga. Närmare 40 glada och välsjungande sångare under Kerstin Bjärgvides kunniga ledning lyfte nästan taket på kyrkan. När kören sjöng ”Lead me, guide me” läste en av körmedlemmarna några verser ut Psaltaren. Bland annat att ”Han vare likt regnet som faller på ängen, lik en regnskur som vattnar jorden”. Då föll en tår ner på redaktörens kind. De där regnskurarna kommer ju inte och läget för våra bönder blir alltmer katastrofalt. Och redaktören kom att tänka på när han och många andra i försomras liksom alla tidigare försomrar sjöng ”Den blomstertid nu kommer” där det i sista versen står ”och vattna du vårt land”. Troende eller inte, nu handlar det om hur vi var och en på sitt sätt kan bidra till att lindra katastrofen för våra bönder och för alla betande mular som håller vårt landskap öppet. Att köpa svensk är en självklarhet, men ställ också det kravet på Din kommun, Ditt landsting och på de restauranger Du besöker. Storsudret och Sverige behöver sina bönder. I en krissituation är det inte säkert att vi kan förlita oss på import. Därför är det flesta länder angelägna om att vara så självförsörjande som möjligt. Men i vårt land har det inte varit så under senare år och för många produkter är självförsörjningsgraden endast runt 50 procent, vilket skulle leda till stora problem vid en avspärrning. Det är inte nationalistiskt utan rationellt att köpa svenskt.