Tio år med Östersjöforum – ett seminarium om tillståndet i Östersjön

Tio år med Östersjöforum – ett seminarium om tillståndet i Östersjön

jul 01

För tionde året i rad samlades i går ett antal forskare, experter och praktiker i aulan i Forum Östersjön vid Vamlingbo prästgård för att rapportera och diskutera om läget i Östersjön. Det är den ideella föreningen Forum Östersjön som arrangerar seminariet, som sedan ett antal år leds av landshövding Cecilia Schelin Seidegård. Deltagarna kommer från olika universitet och högskolor och från myndigheter och företag verksamma inom miljöområdet. Dessutom personer som på olika sätt arbetar rent praktiskt med åtgärder för att förbättra tillståndet i Östersjön, bland andra vår egen Jan Larsson och personer som arbetar för att förbättra vattenkvaliteten runt Åland. Bland det som framkom under seminariet kan i korthet följande nämnas. Det finns ljuspunkter, till exempel att vissa gifter minskar till fromma för, bland många andra, havsörnen och sillgrisslan. Samtidigt ökar förekomsten av plaster av olika slag, något som är ett gigantiskt globalt fenomen. Trots att det sker många punktinsatser, som till exempel i Burgsviken och Valleviken på Gotland och på Åland, har tillståndet i Östersjön i viktiga avseenden inte förbättrats och områdena med döda bottnar ökar. Länderna runt Östersjön lever inte heller upp till de åtaganden de tagit på sig. Inte ens Sverige, även om Sverige är ”bäst i klassen”. Något som dock visar en positiv utveckling är det som kallas hållbar blå tillväxt. I främst Bohuslän är både forskningsinstitutioner och en rad privata företag engagerade i att ta fram nya livsmedel, varav en del redan finns i butikshyllorna, till exempel sjögräs, och kiselalger väntas kunna förbättra solpanelernas verkningsgrad. Under seminariet rapporterades naturligtvis också om det vattenprojekt på Storsudret som vi tidigare skrivit om flera gånger. Slutligen skall nämnas att det var Allan Larsson och Jan Larsson som för mer än tio år sedan tog initiativet till detta årliga seminarium och som därefter svarat för planeringen. Inför årets seminarium hade de dock lämnat över ansvaret för planeringen till Sara Härstedt-Carlsson, Mia Torpe och Ingvar Andersson.