Information om vattenprojektet

Information om vattenprojektet

jun 28

Vattenprojektet är nu inne i en praktisk fas. Med hjälp av mätningar under året skall man försöka få en bild av hur vattnet rör sig och var de största vattenmagasinen finns. I nästa vecka kommer därför IVL -Svenska Miljöinstitutet tillsammans med den lokal gruppen att börja placera ut mätutrustning i ett antal vattendrag och ett antal grundvattenrör. Några provgropar kommer också att grävas. De markägare som berörs har godkänt åtgärderna. Den som har frågor om projektet är välkommen att kontakta någon i den lokala gruppen som består av Dan Svensson, Markus Westberg, Lars Svensson, Stig Hansson, Harald Larsson och Jan Larsson.