Stefan Norrby vann guld i Reykjavik

Stefan Norrby vann guld i Reykjavik

jun 11

Stefan Norrby vann en guldmedalj när cirka 100 filatelister från de nordiska länderna den gångna helgen samlades till den årliga stora utställningen Nordia, i år förlagd till Reykjavik. Stefan fick 91 poäng av 100 möjliga. Dessutom fick Stefan ett hederspris för att hans samlingar presenterades på ett förnämligt sätt. Stefan har den finaste samlingen på hela Gotland och den omfattar åren 1645-1919. Fram till 1855 omfattar hans samlingar brev, försändelser och kungörelser. Det var först 1855 vi fick frimärken i Sverige. Stefans äldsta dokument är en kunglig kungörelse från 1645 som lästes upp i landets alla kyrkor. Den innehöll något mycket betydelsefullt, inte minst för Gotland. Den handlade nämligen om freden i Brömsebro som träffades mellan Danmark-Norge och Sverige efter ett krig som startats 1643. Genom freden fick Danmark-Norge avträda Jämtland, Härjedalen, Gotland och Ösel till Sverige som också erhöll Halland på trettio år. Brömsebro var 1645 inte någon ort utan en bro över en bäck. Brömsebro som samhälle kom till först 1899 och uppstod runt en järnvägsstation som byggdes på gränsen mellan Småland och Blekinge några kilometer från bron. Tilläggas skall att Gotland blev danskt 1361 då den danske kungen Valdemar Atterdag landsteg på öns västkust och formligen krossade den dåligt utrustade gotländska bondehären utanför Visbys ringmur. I slutet av 1300-talet blev Gotland ett tillhåll för sjörövare, de så kallade vitaliebröderna. Sedan fanns det under lång tid olika makthavare som styrde över ön. Tyska orden, Drottning Margareta, Erik av Pommern, Kristofer av Bayern och Karl Knutsson. Men sedan blev det på nytt Danmark som lade beslag på Gotland, men alltsedan 1645 har Gotland varit svenskt. Efter denna lilla utvikning är det till sist på sin plats att gratulera Stefan till både guldmedaljen och hederspriset och till hans förnämliga samlingar av både frimärken, brev, försändelser och kungörelser.