Kulturgärning vid Hundlausar av Kerstin och Gunnar Lind

Kulturgärning vid Hundlausar av Kerstin och Gunnar Lind

jun 08

Vid Hundlausar, nära stora landsvägen, finns en gammal lammgift (lambgift), förfallen och utan tak. Den ägs av Kerstin och Gunnar Lind numera boende på Kerstins föräldragård Sigraifs i Norrbyn och tidigare under många år välkända som handlare i Vamlingbo (Linds affär). Nu har Kerstin och Gunnar bestämt sig för att restaurera lammgiften. Det kommer att kosta en hel del. Länsstyrelsen har dock beviljat 105 000 kronor för restaureringen, men det täcker inte hela kostnaden. Den som ansvarar för det praktiska restaureringsarbetet är icke helt förvånande Erik Domerarve Larsson. Även Kenneth Winarve och Wesley Koivumäki är behjälpliga. Väggarna är återställda och snart kommer takstolarna att resas och i september räknar Erik med att det blir täckating (alltså då agtaket skall läggas). Dessutom har ett antal personer, bland annat smiden Calle Ahlström och Börje Olsson, varit behjälpliga med att röja efter landsvägen norr om lammgiften till de förbipasserandes förnöjelse. Ingen vet hur gammalt lammgiften är. Kerstin Lind berättar dock att det finns ett fotografi från 1926 som visar lammgiften med ett tämligen platt tak som troligen fått ersätta ett tidigare agtak. Hon berättar också att det påstås att en mjölnare bott i lammgiften. I så fall rör det sig troligen om en mjölnare som under malningssäsongen vid kvarnarna på Hundlausar valt att bo i lammgiften. Den av många beundrade lammgiften vid Juves i Sundre får nu en ”kollega” i en helt annan miljö vid Hundlausar.