Vad är det för hus som byggs vid stenmuseet?

Vad är det för hus som byggs vid stenmuseet?

maj 08

En och annan som inte läst Hoburgsbladet så noga har frågat vad det är för nytt hus som byggs vid stenmuseet. Det korta svaret är att huset skall härbärgera livräddningsbåten Elisabeth Wachtmeister, en båt som fanns vid livräddningsstationen i Sundre från början av 1900-talet fram till början av 1940-talet. Det långa svaret lyder som följer. Runt Sundres kust gick båtar ofta på grund. Vid förrförra sekelskiftet fanns i Sundre en så kallad storbåt, en roddbåt med segel, som kunde gå ut för att rädda besättningar som hamnat i sjönöd. Ungefär samtidigt bildades i Göteborg Svenska sällskapet för räddning av skeppsbrutne, som började anlägga livräddningsstationer runt landets kuster. En sådan station anlades 1911 vid Flisars fiskeläge i Sundre. Sällskapet finansierade sin verksamhet huvudsakligen med hjälp av donationer. En donator var friherrinnan Elisabeth Wachtmeister och hennes donation innebar att en livräddningsbåt som fick hennes namn kunde placeras vid livräddningsstationen i Sundre. Det var ”en roddbåt av trä med segel med plats för 15 personer, tolv roddare, en båtstyrare, en befälhavare samt en extra befälhavare. Utan fungerande befälhavare kunde man ingenting uträtta, och därför måste det alltid finnas en sådan med i reserv. Roddarna satt ju bakåtvända och rodde, och måste därför alltid ha någon som gav order, och någon som styrde”. (Citat ut sockenboken). År 1942 hade Elisabeth Wachtmeister tjänat färdigt och ersattes med en efterlängtad motordriven båt i stål med namnet Bror Ulrich, som också var en donation. Elisabeth Wachtmeister hamnade så småningom i Skåne. För något år sedan fick Hoburgs hembygdsförening en förfrågan om man ville få tillbaks båten till Storsudret, som en gåva. Och det ville föreningen och efter en del diskussioner om lämplig placering fattades beslutet att bygga ett hus vid stenmuseet. Huset, som har fått erforderlig dispens från strandskyddet, byggs av hembygdsföreningen med Kenneth Winarve som byggledare. Huset lär väl inte som planen var stå färdigt i maj, men kanske under juni och många ser fram emot invigningen och att få se Elisabeth Wachtmeister på plats.