Informationsmöte om vattenprojektet

Informationsmöte om vattenprojektet

feb 07

Onsdagen den 14 februari kl. 19 i Strandkyrkan i Burgsvik lämnas information om vattenprojektet på Storsudret av Staffan Filipsson, IVL, Jan Larsson, Forum Östersjön, och Patrik Ramberg, Region Gotland. Sören Larsson fungerar som moderator. Tillgången på vatten är en av flera ödesfrågor när det gäller Storsudrets försörjning och utveckling. Det krävs en kontinuerlig tillgång på vatten till hushållen och näringslivet, i synnerhet till lantbruket. Mot denna bakgrund har IVL, Svenska Miljöinstitutet, startat ett projekt i samverkan med Forum Östersjön, Region Gotland, KTH, Uppsala Universitet, SGU och ett antal ytterligare institutioner och företag. Syftet är att undersöka om det finns möjligheter att utveckla system som gör Storsudret självförsörjande på färskvatten utan att skapa olägenheter för näringslivet eller för enskilda medborgare.