Kommunalt vatten och avlopp till södra delen av Hamra

Kommunalt vatten och avlopp till södra delen av Hamra

jan 02

Från läsare i Hamra har vi ombetts att ge spridning åt följande information om planerna på kommunalt vatten och avlopp i södra delen av Hamra.

”Planerna på en utbyggd VA-ledning i Hamra går framåt. Kontakter har tagits med så väl politiker som tjänstemän på Region Gotland och det ges positiva signaler från samtliga! Dock vill man inte ge definitiva besked just nu, eftersom man är i slutfasen av ett arbete med en ny VA-plan för Gotland. Denna plan skall vara klar i mars 2018. Det är alltså inte klart ännu, men det mesta tyder på att det blir en anslutning till det kommunala VA-nätet! Det innebär att man genom en anslutning får en garanterat god dricksvattenkvalitet och ett miljömässigt bra omhändertagande av avloppsvattnet. Beträffande de krav på åtgärder av befintliga avloppsanläggningar som gäller i södra Hamra så räknar vi med att alla som går med i det här projektet omedelbart får dispens! Vi återkommer med klart besked på den punkten inom kort! Vi har fått in många intresseanmälningar men vill gärna att fler hör av sig. Det här projektet är helt och hållet beroende av att tillräckligt många vill vara med. En intresseanmälan är inte bindande, men vi behöver dem för att få en uppfattning om antalet intressenter. Er intresseanmälan kan ni göra via e-post till andersthomasson@telia.com