Hela fastigheten Suderhälsan är till salu

Hela fastigheten Suderhälsan är till salu

Nov 14

Efter konkursen tidigare i höst är nu hela Suderhälsan till salu, inklusive bostadshuset och sex bostadsrätter tvärs över vägen. Säljare är Suderhälsans moderbolag som äger fastigheterna. Suderhälsan bytte tidigare i år inriktning för att i huvudsak erbjuda skyddat boende, men en finansiär bröt ett ingånget avtal och därmed blev dessvärre konkursen ett faktum och verksamheten är idag helt avvecklad. Eftersom konkursförvaltaren inte hittat någon köpare till själva verksamheten förlorar ett 30-tal personer sina arbeten och många av dessa bor på Storsudret. Ett hårt slag för hela bygden. Ett fastighetsmäklarföretag har nu anlitats och ett antal intressenter har redan visat intresse för fastigheten. Det var år 2006 som Jan Bergwall och några partners förvärvade Suderhälsan av Knut Hammarskiöld som byggt upp verksamheten. Efter ett år med kurs- och konferensverksamhet ändrades år 2007 inriktningen till vård av ungdomar och familjer.