Rapport från mötet om fiskodling i Burgsvik

Rapport från mötet om fiskodling i Burgsvik

okt 20

Vid gårdagens information om den planerade fiskodlingen i Burgsvik framkom bland annat följande. Forum Östersjön är ägare till projektet och har ansökt om 326 000 kronor från Leader Gotland. En ledningsgrupp har tillsatts och den arbetar med en förstudie och först när den är klar kan man gå vidare med beslut om erforderliga investeringar och finansiering. Ledningsgruppen består av Jan Larsson, Hamra, Markus Westberg, Hamra, Stefan Andersson, Öja, Håkan Ahlsten, Öja, och Jan Larsson, Vamlingbo. Fiskodlingen är tänkt att placeras inomhus i lediga lokaler hos Guteform. Man planerar för odling av regnbåge som är en laxfisk och odlingen skall ske i fyra tankar om 50 kubikmeter vardera. Man räknar med en produktion av cirka ett ton fisk per månad. Vattnet från tankarna, som är mycket näringsrikt, skall föras över till angränsande växthus i ett slutet system för bevattning och återanvänds därefter i fiskodlingen. Miljövänligt och kostnadseffektivt. Liknande anläggningar finns på fastlandet och en fiskodlare på Ljusterö i Stockholms skärgård fungerar som konsult i projektet. Ledningsgruppen vill gärna komma i kontakt med personer som är intresserade av projektet och som kan tänka sig att bli fiskodlare.