Enastående insatser för flyktingarna

Enastående insatser för flyktingarna

jul 31

Kvällens information från den ideella föreningen EBO Storsudret om arbetet med och för flyktingarna som kom till Storsudret 2015 var synnerligen intressant och givande och dessutom välbesökt. Mötet leddes av Thomas Hammarberg, Vamlingbo, och föreningen företräddes av Jonas Niklasson och Eva Hållsten, som informerade om allt det enastående arbete en mängd frivilliga lagt ner för att på en rad olika sätt ge flyktingarna stöd. Av de 98 flyktingar som en mörk novemberkväll 2015 kom till Björklunda valde närmare hälften att stanna kvar när Migrationsverket med kort varsel beslöt att asylboendet på Björklunda skulle stängas i september 2016. Genom föreningens insatser har alla dessa kunnat erbjudas bostäder, om än i vissa fall tämligen enkla. Och det har varit ett pusslande eftersom en del av bostäderna måste utrymmas när sommargotlänningar som ställt upp med sina fritidshus under vintern återvände. Totalt rör det sig om cirka 15 hushåll som fått en egen bostad. Flyktingarna kommer från flera länder. Alla från Syrien har fått tillstånd i en eller annan form att stanna tills vidare. För flyktingar från andra länder, till exempel Afganistan, Iran och Irak, är dock osäkerheten fortfarande stor och några har också utvisats, bland annat till Afganistan. Föreningen lägger idag ner ett stort arbete för att på olika sätt hjälpa de som ännu inte fått tillstånd att stanna. Bland annat genom att följa med till Migrationsverket i Solna och genom att hjälpa till med överklaganden. Till detta skall läggas att det vid vårterminens slut fanns åtta elever i Öjaskolan, i skolan och förskolan, med flyktingbakgrund samt ytterligare ett antal i Högbyskolan i Hemse. Och alla i yrkesverksam ålder har arbete nu i sommar. Den som vill bli medlem i föreningen EBO Storsudret och/eller ge sitt stöd med 300 kronor per månad för att alla skall ha tillgång till en egen bostad kan kontakta Eva Hållsten på eva@stockvike.com