Svenrobert Lundquist vs Sören Larsson. Årets verkliga tungviktsmatch på Storsudret.

Svenrobert Lundquist vs Sören Larsson. Årets verkliga tungviktsmatch på Storsudret.

jul 23

När Föreningen Kettelvik Stenmuseums Vänner håller sitt årsmöte i stenmuseet torsdagen den 27 juli kl. 18.30 kommer Svenrobert Lundquist att utmana amatören Sören Larsson om synen på Michelangelo. Den sistnämnde har nämligen dumdristigt nog bestämt sig för att efter det korta årsmötet hålla ett föredrag om Michelangelo. Amatör som han är. Vare sig skulptör, konstvetare, konsthistoriker eller historiker. Men han har dock haft det goda omdömet att städsla Svenrobert Lundquist som förste opponent. Och skulle ytterligare opponenter vilja anmäla sig är de välkomna. Mötet är öppet för alla, även icke medlemmar utan krav på att bli medlem, men självfallet välkomnar föreningen varje ny medlem. Sören Larssons föredrag kommer att ta sin början i London år 1516 för att sedan fortsätta i Florens, följt av ett avsnitt om familjen de Medici och därefter om ”Han som skapade en värld”, nämligen Michelangelo. Väl mött.