Almedalsveckan inleddes i Vamlingbo

Almedalsveckan inleddes i Vamlingbo

jul 04

För åttonde året i rad hölls i lördags Östersjöforum på Vamlingbo prästgård. För många av deltagarna utgör det inledningen på Alemdalsveckan och Östersjöforum har under årens lopp också haft en fortsättning med olika programpunkter under själva Almedalsveckan. Initiativtagare till Östersjöforum är Allan Larsson och Jan Larsson genom Forum Östersjön och de håller fortfarande i trådarna för detta forum som samlar beslutsfattare och forskare från en rad universitet, högskolor och miljöinstitut, men också ett antal ”praktiker”. Årets forum hade ett 40-tal deltagare med landshövding Cecilia Schelin Seidegård som moderator. Liksom tidigare år gick man igenom det aktuella tillståndet i Östersjön och redovisade nya forskningsrön. I år kunde man redovisa en del ljuspunkter, men laxbeståndet har försämrats och det kan därför bli nödvändigt med ett förbud mot trålning av lax. Fosforutsläppen har minskat påtagligt, men fosfor på de syrefria bottnarna är ett växande problem. Vidare presenterades projektet rörande vattenförsörjningen på Storsudret där IVL kommer att testa ett antal nya lösningar, ett projekt som också kan bidra till att minska utsläppen i Östersjön. Fosforfällor utgör också en del av projektet.