Även vid Storms byggs det för fler kor

Även vid Storms byggs det för fler kor

apr 23

Erik Storms, vid Storms i Vamlingbo, har byggt till sin ladugård med     1 200 kvadratmeter, vilket innebär att ladugården totalt kommer att ha en byggnadsyta på drygt 2 000 kvadratmeter. Han kan därmed utöka sin besättning från 70 till 120 mjölkkor. Även ungdjuren kommer att få plats i den tillbyggda ladugården och tillbyggnaden tas i bruk om en vecka. Det blir så kallad lösdrift men inte robotmjölkning, utan Erik kommer att förlänga den befintliga mjölkgropen. Erik tog över gården för 10 år sedan, endast 21 år gammal. Med arrenden brukar han cirka 100 hektar åker.Med utökningen av mjölkbesättningen på Västergårde i Fide, som vi skrev om för några dagar sedan, blir det alltså runt 130 fler mölkkor på Storsudret, vilket är mycket glädjande.