”Boksläpp” för den efterlängtade boken om Hamra

”Boksläpp” för den efterlängtade boken om Hamra

okt 29

Redan år 1981 utkom sockenboken om Öja och år 1997 sockenboken om Vamlingbo och Sundre och nu kommer den av många efterlängtade boken om Hamra. Den har fått titeln ”Hamra en strandsocken på Gotlands sydostkust”. Fide väntar fortfarande på att få sin bok.

Lördagen den 5 november kl. 14 – 17 är det ”boksläpp” i Hamra bygdegård. Då kommer boken att presenteras av författarna. De som har förbeställt boken kan hämta den och så finns boken naturligtvis att köpa. Den kostar 400 kronor och har tryckts i 1000 exemplar. Den 17 november kl. 18.30 – 20 sker en liknande presentation av boken i biblioteket i Burgsvik. Boken har finansierats dels genom frikostiga bidrag i samband med att Gerd och Torsten Gislestam firat flera födelsedagar, dels genom bidrag från Hoburgs hembygdsförening, De Badande Wännerna och Gotlandsbolaget.

I boken medverkar ett 15-tal författare med artiklar om allt tänkbart som kan skrivas om Hamra. Människorna, naturen och växterna, geologin, fornlämningarna, bebyggelsen, kvarnarna, sjöfarten och sjöfartskatastroferna, skolan, bygdegården, konstnärerna med mera, med mera. Denna del av boken omfattar cirka 170 sidor. Därefter följer en beskrivning på cirka 150 sidor av alla gårdar och hus med nuvarande ägare och med ägarlängder så långt tillbaks de gått att spåra. Ett mödosamt och omfattande arbete som Torsten Gislestam utfört. Idag finns det cirka 160 fastigheter i Hamra, varav cirka 40 ägs av fastboende. Andelen deltidsboende är således mycket hög.

Det är en kommitté bestående av nio personer som lagt ner ett mycket omfattande arbete för att boken nu äntligen blivit klar. Kommittén inledde sitt arbete 2011 och har sedan dess säkert hållit ett hundratal möten av olika slag. Redaktören som fått möjlighet att ”tjuvläsa” kan gratulera kommittén till ett fantastiskt gott resultat och det är därför ett nöje att få rekommendera boken.