Presentation av Hoburgshallen

Presentation av Hoburgshallen

okt 20

Dag Hoffman växte upp i Hemse och där fick han också sitt första jobb som butiksbiträde i Konsumbutiken. Inte långt från Hemse, halvvägs till Ljugarn, ligger Garde och där hittade Dag en flicka som hette Barbro – eller också var det tvärtom. Hursomhelst blev det giftermål och husköp och Barbro och Dag bor fortfarande kvar i Garde. Efter Konsum i Hemse blev det för Dags del Konsum i Klinte och 1980 blev han föreståndare för Konsum i Ljugarn för att sedan år 1982 bli föreståndare för den nybyggda Konsumbutiken i Slite.

Dag hade alltså en gedigen bakgrund som handlare när han och Barbro 1985 tack vare lån från ICA-handlarna kunde köpa Hans ”Putte” Appelqvists ICA-butik i Burgsvik som Putte hade byggt år 1979. Barbro och Dag äger butiken tillsammans och det är Barbro som sköter ekonomin och ibland syns hon också i butiken. Köpet var ett stort och efterlängtat steg för båda. Att få en helt egen butik och kunna påverka verksamheten på ett helt annat sätt än i den ganska hårt styrda Konsum-rörelsen.

När Barbro och Dag köpte Hoburgshallen låg omsättningen på 7,5 miljoner. Sedan har det bara ökat och i år kommer omsättningen att ligga runt 28 miljoner kronor. Hoburgshallen drivs som ett aktiebolag med Barbro och Dag som enda ägare. Ungefär 75 procent av inköpen till butiken kommer från ICA, medan till exempel grönsakerna köps från ett företag i Visby. Frimärken finns också i butiken och man är ombud för Systembolaget. Och eftersom det inte finns någon bankomat i Burgsvik fungerar butiken i praktiken som en sådan. Två gånger i veckan kör man mot en avgift hem varor till kunder som så önskar och man beställer då per telefon dagen före hemkörningen.

Hoburgshallen har sju åretruntanställda, men sommartid krävs det många fler medarbetare. I somras var det som mest 26 anställda. Försäljningen varierar kraftigt under året. I juli i år uppgick försäljningen till 8,1 miljoner kronor medan den i januari endast uppgick till 1,1 miljoner kronor. Som alla vet kan det sommartid bli ganska trångt i butiken med långa köer. Därför kommer butiken att byggas ut. Från dagens cirka 250 kvadratmeter butiksyta till drygt 500 kvadratmeter. Utbyggnaden kommer att ske mot söder över i stort sett hälften av den relativt nya parkeringsplatsen. Utbyggnaden skulle egentligen redan stått klar, men ett överklagande har försenat projektet. Nu är förhoppningen att den skall stå klar i maj nästa år. Det kommer säkert att bli ett riktigt ”lyft” för oss kunder men också för personalen eftersom den nuvarande butiken är tämligen tungarbetad.

Liksom redaktören är Dag skeptisk till handelns egna märkesvaror. Alltså när det står ICA på mjölkpaketet eller korven i stället för Arla eller Scan. Han går inte lika långt som redaktören som bojkottar allt vad handelns egna märkesvaror heter, men han har bestämt att ICA:s egna märkesvaror inte skall få stå för mer än högst 20 procent av sortimentet. Det hedrar honom och han bidrar därmed till mångfald i stället för till enfald och till att hotet mot de mindre och medelstora livsmedelsföretagen minskar något.

Liksom flera andra företag i Burgsvik, som till exempel Fiket, Norrbys och Gulfmacken, fyller Hoburgshallen också en viktig social funktion. Butiksbesöken leder till många goda och ibland efterlängtade samtal och kontakter. Och vad är väl nätkontakter mot livs levande kontakter?