Området runt Stenfabriken omvandlas till ett bostads- och rekreationsområde.

Området runt Stenfabriken omvandlas till ett bostads- och rekreationsområde.

apr 09

Simon Lindberg, ägare till Stenfabriken, har lämnat in en ansökan om så kallat planbesked. Så här står det i ansökan. ”Förslaget bygger på en stark koppling till den befintliga bebyggelsen och till det befintliga vägnätet. Grundtanken är att samhället på ett naturligt och organiskt sätt ska expandera ned mot havet och att Burgsviks karaktär av luftig trädgårdsstad ska behållas och förädlas. En...