Stort intresse för vatten

Stort intresse för vatten

apr 28

Informationsmötet om det pågående vattenprojektet, ”Testbädd Storsudret”, lockade ett 70-tal personer till Björklunda i går. Projektledningen från IVL Svenska Miljöinstitutet gav en mycket intressant beskrivning av hur man arbetar, hur långt man har kommit och vad som kommer att ske under de närmaste åren. Att det finns gott om vatten på Storsudret råder det ingen tvekan om, men det...

Informationsmöte om vattenprojektet ”Testbädd Storsudret”

Informationsmöte om vattenprojektet ”Testbädd Storsudret”

apr 21

Förra sommaren torkade bort på många håll. Nu ser det ut som om våren håller på att torka bort. I Skåne och Blekinge har många bönder redan börjat bevattna sina grödor. Och på Gotland infördes bevattningsförbud redan från 1 april. Dock inte för bönder som har tillgång till eget vatten. Tillgången på vatten är således en högaktuell fråga. Därför kommer det för många också bli av stort intresse...

Forum Östersjön avvecklas som utställning

Forum Östersjön avvecklas som utställning

apr 21

Den del av Forum Östersjöns verksamhet som består av utställningen i norra ladugårdslängan vid Vamlingbo prästgård avvecklas och håller nu på att monteras ner. Utställningen öppnades 2009 efter en omfattande renovering av ladugårdslängan som också inrymmer en aula. Utställningen har onekligen varit mycket uppskattad. Instruktiv och lärorik när det gäller många aspekter på livet i och runt...

Området runt Stenfabriken omvandlas till ett bostads- och rekreationsområde.

Området runt Stenfabriken omvandlas till ett bostads- och rekreationsområde.

apr 09

Simon Lindberg, ägare till Stenfabriken, har lämnat in en ansökan om så kallat planbesked. Så här står det i ansökan. ”Förslaget bygger på en stark koppling till den befintliga bebyggelsen och till det befintliga vägnätet. Grundtanken är att samhället på ett naturligt och organiskt sätt ska expandera ned mot havet och att Burgsviks karaktär av luftig trädgårdsstad ska behållas och förädlas. En...

Om mjölk och mjölkkor

Om mjölk och mjölkkor

apr 09

Efter notisen om den guldmedalj Ulla och Lars-Anders fick har det kommit några frågor om mjölk och mjölkkor. Därför följer här några siffror och lite övrig information. Idag finns det 3 300 mjölkföretag i Sverige. Så sent som 1960 fanns det 260 000 mjölkföretag. En dramatisk minskning, således. Antalet mjölkkor uppgår idag till 313 000. År 1990 fanns det cirka 500 000. När...

Idag fick Ulla och Lars-Anders medalj av prins Carl Philip

Idag fick Ulla och Lars-Anders medalj av prins Carl Philip

apr 08

Vid en högtidlig och samtidigt lättsam ceremoni i Svenska Läkaresällskapets vackra lokaler i centrala Stockholm fick Ulla Larsson och Lars-Anders Nilsson, Augstens i Vamlingbo, idag ta emot en guldmedalj efter att levererat mjölk av högsta kvalitet under 23 år. Totalt delades 37 medaljer ut till mjölkbönder från hela landet. Ceremonin inleddes med att alla sjöng Sveriges nationalsång och sedan...