Några rader om kapellens, missionshusens och väckelserörelsens historia på Storsudret

Några rader om kapellens, missionshusens och väckelserörelsens historia på Storsudret

jul 02

Många av oss kör ofta förbi gamla missionshus och kapell. Men många vet väldigt lite om deras bakgrund, nämligen väckelserörelsen som växte fram i mitten av 1800-talet och som tillsammans med nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen blev en av våra stora folkrörelser och dit bör även jordbrukarnas föreningsrörelse räknas. Väckelserörelsen uppstod genom influenser från andra länder. Den förste...