Information om vattenprojektet

Information om vattenprojektet

jun 28

Vattenprojektet är nu inne i en praktisk fas. Med hjälp av mätningar under året skall man försöka få en bild av hur vattnet rör sig och var de största vattenmagasinen finns. I nästa vecka kommer därför IVL -Svenska Miljöinstitutet tillsammans med den lokal gruppen att börja placera ut mätutrustning i ett antal vattendrag och ett antal grundvattenrör. Några provgropar kommer också att grävas. De...