Regionstyrelsen avbryter förhandlingarna om utveckling av hamnen i Burgsvik

Regionstyrelsen avbryter förhandlingarna om utveckling av hamnen i Burgsvik

jun 24

Regionstyrelsen har ensidigt beslutat avsluta förhandlingarna om en försäljning av hamnen i Burgsvik till Burgsviken Utveckling AB och därmed också satt stopp för planerna på en utveckling av hamnen. Förhandlingarna har pågått ända sedan 2014 och har hela tiden försvårats av att Regionen inte kunnat lämna klara besked i avgörande frågor och inte heller lämnat ut några uppgifter om hamnens...