Kommunalt vatten och avlopp till södra delen av Hamra

Kommunalt vatten och avlopp till södra delen av Hamra

jan 02

Från läsare i Hamra har vi ombetts att ge spridning åt följande information om planerna på kommunalt vatten och avlopp i södra delen av Hamra. ”Planerna på en utbyggd VA-ledning i Hamra går framåt. Kontakter har tagits med så väl politiker som tjänstemän på Region Gotland och det ges positiva signaler från samtliga! Dock vill man inte ge definitiva besked just nu, eftersom man är i...