Från Beethoven till vallskörd

Från Beethoven till vallskörd

jul 14

Nu har redan årets andra vallskörd påbörjats. De senaste veckornas osedvanligt rikliga nederbörd har gjort att återväxten efter den första vallskörden blivit över det normala. Och spannmålsskörden ser så här långt ut att bli riktigt bra. Men hur bra det än ser ut skall man inte ta något för givet förrän skörden är bärgad. I väntan på att den tredje och sista konserten i årets kammarmusikfestival...