Kyrkorådet föreslår samgående med två andra pastorat

Kyrkorådet föreslår samgående med två andra pastorat

okt 27

Efter många års diskussioner, dessvärre även kryddade av motsättningar, föreslår nu Hoburgs församlings kyrkoråd att kyrkofullmäktige skall besluta att Hoburgs pastorat från den 1 januari 2018 skall gå samman med Alva, Hemse, Rone pastorat och med Havdhems pastorat som består av församlingarna Näs, Grötlingbo, Havdhem, Eke, Hablingbo och Silte. Hoburgs församling blir i så fall kvar med ett...