Presentation av Hoburgshallen

Presentation av Hoburgshallen

okt 20

Dag Hoffman växte upp i Hemse och där fick han också sitt första jobb som butiksbiträde i Konsumbutiken. Inte långt från Hemse, halvvägs till Ljugarn, ligger Garde och där hittade Dag en flicka som hette Barbro – eller också var det tvärtom. Hursomhelst blev det giftermål och husköp och Barbro och Dag bor fortfarande kvar i Garde. Efter Konsum i Hemse blev det för Dags del Konsum i Klinte och...