Sevärd Sanny

Sevärd Sanny

mar 10

Nyheter från Storsudret ägnar sig vanligtvis inte åt att recensera konstnärliga eller litterära alster. Av fler skäl. Ett är att redaktören inte anser sig ha de meriter som krävs för att agera smakdomare. Men ibland är det svårt att låta bli. Redaktören ber därför om tillgift för följande uttalande. Det var en fröjd för ögat liksom för själen att se de alster Sanny Laurin från och med idag och...