Onsdagscafé med tröskning

Onsdagscafé med tröskning

feb 29

På onsdag den 2 mars kl. 14 är det på nytt onsdagscafé i Öja församlingshem. Då visar Börje Olsson och Börje Lindberg filmen ”Trösken” och dessutom en film av Lasse Karlsson som också handlar om tröskning. Kaffe och semlor serveras.

Fågel och botanikkurser på Sallmunds

Fågel och botanikkurser på Sallmunds

feb 28

Under kunnig ledning av naturguiden Jim Sundberg lär du dig grunderna i fågelskådning och blir bekant med våra vanligaste fåglar. Tid: 16-22 maj 2016. Klicka här för mer information. I månadsskiftet maj-juni står Gotland i ljuvlig försommarblomning. Under fem dagar får du möjlighet att bekanta dig med Gotlands växtliv, under kunnig ledning av biologen och naturvårdaren Hjalmar Croneberg. Tid 30...

Det går bra för Hoburgs hembygdsförening

Det går bra för Hoburgs hembygdsförening

feb 28

Hoburgs hembygdsförening har idag hållit årsmöte i bygdegården i Vamlingbo. Föreningen, som har drygt 350 medlemmar, kan se tillbaka på ett framgångsrikt 2015 med många besökare, mängder med uppskattade och välbesökta arrangemang och en allt bättre ekonomi. Omsättningen uppgick till närmare en miljon kronor, resultatet till 46 000 kronor och föreningen har drygt en miljon kronor i likvida medel....

En hugsvalande årstid

En hugsvalande årstid

feb 28

När är det som vackrast på Storsudret? Alltid tycker kanske någon och så är det måhända. De sista dagarna i februari år 2016 med solsken varje dag är det något alldeles särdeles med alla milda, grå nyanser från de kala lövträden. Och markerna skiftar i milda, gulbruna färger. Och allt grönt på gräsmattor och åkrar är milt grönt. Samma sak med barrträden och enebuskarna som ännu inte börjat växa....

Rune Fröling lämnar politiken

Rune Fröling lämnar politiken

feb 25

Rune Fröling, som sedan förra valet varit ledamot inte bara i fullmäktige utan även i kommunstyrelsen, har beslutat sig för att lämna politiken. Inget lätt beslut, säger Rune, men det har visat sig vara svårt att vara egen företagare och att dessutom kunna avsätta tillräckligt med tid för de politiska uppdragen. Det innebär att Storsudret inte längre har någon ledamot i kommunstyrelsen, utan...

Volontärerna blir gärna fler

Volontärerna blir gärna fler

feb 25

Volontärerna som arbetar för att underlätta livet för de asylsökande på Björklunda inbjuder till ett informationsmöte onsdagen den 2 mars kl 19 i Strandkyrkan i Burgsvik. Volontärerna kommer att berätta om vad de gör och om vad som sker och inbjuda till att till exempel bli fadder eller att på annat sätt kunna bidra till att underlätta tillvaron för de asylsökande.