Hur tryggt är det att bo på Storsudret?

Hur tryggt är det att bo på Storsudret?

Nov 16

Den frågan kommer att avhandlas när Vamlingbo sockenförening söndagen den 22 november kl. 14 inbjuder till ett möte för information och diskussion i Vamlingbo bygdegård. Från Räddningstjänsten deltar Tryggve Berling och Rune Folkeryd, från Sjöräddningssällskapet Mikael Johansson och Jan Bergwall och dessutom kommer ambulanssjukvården att vara företrädd. Kaffe serveras.