Svenska kyrkan håller ställningen på Storsudret

Svenska kyrkan håller ställningen på Storsudret

mar 17

Medan Svenska kyrkan fortsätter att tappa medlemmar i landet, liksom på Gotland, minskar inte antalet kyrkotillhöriga på Storsudret. Visserligen minskade antalet med sex personer under 2014, men eftersom det totala invånarantalet minskade med sju personer ökade alltså andelen, om än marginellt. På Storsudret är 80 procent medlemmar i Svenska kyrkan, vilket kan jämföras med Visby...